Χαρούμενη Γυμναστική

Με τη Χαρούμενη Γυμναστική που εφαρμόζουμε εστιάζουμε στη σωστή  στάση του σώματος επικεντρώνοντας σταδιακά και με την απαιτούμενη ενέργεια σε όλους τους μυς έτσι ώστε το σώμα να αποκτήσει μυϊκό τόνο και ευλυγισία.

Οι ασκήσεις είναι ταυτόχρονα δυναμικές, εκφραστικές, χορευτικές αλλά και απλές με στοιχεία stretching και barre a terre. Χρησιμοποιούμε  βοηθητικά αντικείμενα όπως μπάλες, λάστιχα,υφάσματα κλπ..

Δίνεται ο απαραίτητος χρόνος στον ασκούμενο να συνειδητοποιήσει τη σωστή λειτουργία των μυών. Έτσι καταγράφονται στη μνήμη  πληροφορίες που βοηθούν το σώμα στην καθημερινότητά του.
Οι διαφορετικές μουσικές δημιουργούν την ταιριαστή ατμόσφαιρα για τη χαρούμενη γυμναστική.